Remap ECURemap Zx10rRemap Z900

Categories
Product > Fuchs Silkolene Pro 4 Plus 10W-50
 
Fuchs Silkolene  Pro 4 Plus 10W-50
PRO FULLY SYNTHETIC
*สังเคราะห์แท้ 100%*
ราคา 1,200. บาท

ผลิตจากสารสังเคราะห์เอสเตอร์100% ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังงานที่เพิ่มขึ้น, ให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ, ทำให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดและให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้โปร โฟร์ พลัส 10W-50 เป็นสูตรน้ำมันที่ได้จากการพัฒนาความร่วมมือกันกับผู้ผลิตเครื่องยนต์และทีมการแข่งขัน

คุณสมบัติเฉพาะ
API SG, SH, SJ & SL
CCMC G5
JASO MA2 APPROVED