Remap ECURemap Zx10rRemap Z900

Categories
Product > Fuchs Silkolene Pro 4 Plus 5W-40
 
Fuchs Silkolene  Pro 4 Plus 5W-40
PRO FULLY SYNTHETIC
*สังเคราะห์แท้ 100%*
ราคา 1,200.- บาท

ผลิตจากสารสังเคราะห์เอสเตอร์ 100% ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังงานที่เพิ่มขึ้น, ให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ, ทำให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดและให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ โปร โฟร์ พลัส 5W-40 เป็นสูตรน้ำมันที่ได้จากการพัฒนาความร่วมมือกันกับผู้ผลิตเครื่องยนต์และทีมการแข่งขัน

คุณสมบัติเฉพาะ
API SG, SH, SJ & SL
CCMC G5
JASO MA2 APPROVED