Remap ECURemap Zx10rRemap Z900

Categories
Product > Fuchs Silkolene Mag Cool
 
Mag Cool
น้ำยาหล่อเย็น 
ราคา 380 บาท

ยืดอายุให้ยาวนาน, สามารถใช้ร่วมกับโลหะผสมแมกนีเซียมได้, ผสมพร้อมใช้งาน,ได้รับการพิสูจน์น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์จากการแข่งขันที่ มีการป้องกันในช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิ -40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปทุกประเภท
เข้ากันได้กับพลาสติกท่อยาง งานสีและโลหะทุกชนิด
ผสมสารเร่ง Bittering ไม่มีส่วนผสมของซิลิเกตที่เป็นอันตราย