Remap ECURemap Zx10rRemap Z900

Categories
Product > Fuchs Silkolene Pro Chain
 
Pro Chain Spray
สเปรย์หล่อลื่น และ เคลือบโซ่
ราคา 550 บาท ค่าส่ง EMS 70 บาท 

น้ำมันโซ่ชนิดสังเคราะห์ 100% เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ทีใช้บนถนนและรถจักรยานยนต์แบบวิบาก ใช้สำหรับถนนที่สามารถใช้ความเร็วสูง, การแข่งรถและรถจักรยานยนต์แบบวิบาก เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์100% สำหรับหล่อลื่นโซ่ผสมสารพิเศษป้องกันการสึกหรอและป้องกันการกัดกร่อนมีคุณสมบัติที่จะต้านทานการสลัดออกจากโซ่ที่ความเร็วสูงเหมาะสำหรับโซ่ทุกประเภทรวมทั้งแบบ "O" และ "X" 

คำแนะนำสำหรับการใช้
ใช้ฉีดบริเวณที่สะอาด ด้านในของโซ่ ขณะที่โซ่ยังไม่ร้อน เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดควรฉีดทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนการใช้งาน
ฟลุคส์ขอแนะนำให้ใช้ชุดทำความสะอาดโซ่และเบรกของฟลุคส์คือ
Fuchs SILKOLENE Brake & Chain Cleaner ทำความสะอาดก่อนที่จะใช้สเปรย์ฉีดโซ่